De volgende bijeenkomst vindt op 10 juli 2020 plaats (locatie: Buurthuis Gein, Wisseloord 83 1107 NB Amsterdam). De bedoelde activiteit betreft de uitvoering van het project getiteld ‘Een samenleving zonder racisme tegen zwarten? Die maken we zelf!’.  Ons project is gefinancierd met steun van Oranje Fonds, VSB Fonds en Haëlla Stichting en wordt uitgevoerd in het kader van het Fonds op Naam VN Decennium Sociaal.

Het Oranje Fonds heeft met hulp van het Ministerie van SZW het Oranje Fonds op Naam VN Decennium Sociaal opgezet, in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Uit dit speciale fonds ondersteunen wij sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn die bijdragen aan de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst.

Het gaat dan om mensen die zelf of waarvan hun (voor)ouders afkomstig zijn uit Kaapverdië, Suriname, Caribisch Nederland (BES eilanden), Curaçao, Aruba, Sint Maarten of sub-Sahara Afrika. Meer details over het fonds, zie: https://www.oranjefonds.nl/vn-decennium-sociaal-0.

Uitvoering van het project getiteld ‘Een samenleving zonder racisme tegen zwarten? Die maken we zelf!’ (stand van zaken)