Naast onze reguliere activiteiten organiseren we bijeenkomsten rond onderstaande thema’s gericht op integratie, participatie en sociale cohesie.

a) Gezondheidszorg -en opvoeding

 • Nederlandse gezondheidszorg
 • Gezond leven
 • Voorlichting lichamelijke klachten
 • Voorlichting over opvoeding
 • Strijd tegen obesitas en overgewicht

b) Sociale zekerheid -en voorzieningen

 • Sociaal zekerheidsstelsel
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

c) Onderwijs

 • Onderwijs
 • Beroepsonderwijs en universiteiten

d) Overige thema’s

 • Milieu en duurzaamheid
 • Jeugd en veiligheid
 • Wet inburgering: stand van zaken/evaluatie
 • Training vrijwilligers en bestuursleden
 • Situatie in Rwanda
 • Sociaal culturele activiteiten: feesten, sport en recreatie
 • Feesten: Rwanda Ned TUBANE organiseert jaarlijks een aantal culturele en christelijke feesten voor haar achterban. Het betreft de belangrijke culturele en christelijke dagen als oogstfeest, kerstdag en paasdagen.
 • Sport en recreatie: in samenwerking met de Somalische vereniging in Amsterdam en Omstrekken (SOMVAO).