In Nederland

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Rwanda Ned TUBANE is samenwerken met de verschillende dienstverlenende -en hulporganisaties en zelforganisaties in Amsterdam en omgeving en in andere gebieden in Nederland. Rwanda Ned TUBANE heeft een uiterzonderlijk band opgebouwd met een aantal Afrikaanse zelforganisaties. Zo heeft de organisatie een intensieve samenwerking tot stand gebracht met SOMVAO (Somalische Vereniging in Amsterdam en Omstreken): Rwanda Ned TUBANE onderhuurt in dit verband een kantoor van SOMVAO. Zoals eerder aangegeven hopen wij in de toekomst de samenwerking te intensifiëren met andere zelforganisaties als de Surinaamse Vereniging ‘Zij die blijven geweest’.

Verder is recentelijk onze organisatie onder meer intensief actief betrokken geweest bij de volgende activiteiten en/of programma’s: Nederland Bekent Kleur/strijd tegen discriminatie, Servicepunt Emancipatie/vrouwenemancipatie, African Diaspora Program, DMO/ training over website en social media -brainstroom thema homoseksualiteit en Partners in de strijd tegen armoede, GGD Amsterdam/preventie HIV/aids, Ministerie van Justitie/Europees Integratiefonds, -Vluchtelingenfonds -en Terugkeerfonds, KIT Intercultural Managemenr & Communication/Landgericht informatie programma Rwanda, Vrijwilligerscentrale Amsterdam VCA/financiële verantwoording, VON vluchtelingenorganisaties/Changemakersnetwerk, Steunpunt Huiselijk Geweld & Solid Amsterdam/Netwerk Huiselijk Geweld; ….

De opgedane ervaringen uit deze samenwerking heeft Rwanda Ned TUBANE er in gesterkt dat een dergelijke samenwerking een belangrijke meerwaarde kan opleveren.

Regelmatig wordt samengewerkt met DMO Amsterdam, GGD Amsterdam, ministerie van Justitie, maatschappelijke zorgcentra, VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland), AFROVON (Afrikaanse Vluchtelingen Organisaties), Vluchtelingenwerk Nederland, artsen, kerken (priesters, dominees, …), zelforganisaties als Afrika Netwerk, SOMVAO, DIR (Ethiopische Vereniging), AFAPAK (Ghaneese organisatie), de Burundese organisatie ‘Burundian Women for Peace and Development’ (BWPD), de Congolese organisatie Lisanga, FEDERMO (Federatie van Rwandese Maatschappelijke Organisaties), NCDO, Congo Ned, Vereniging ‘Zij die blijven geweest’, Stichting Bij de Tijd, KIT, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen); … Kortom, Rwanda Ned TUBANE beschikt over een zichtbaar netwerk.

In het kader van de versterking van de samenwerking met andere organisaties wil Rwanda Ned TUBANE haar deelname aan verschillende maatschappelijke platforms bevorderen en daar waar nodig haar beleid aanpassen op de gemeenschappelijke doelstellingen van deze samenwerkingsverbanden. Dit gaan wij doen met behoud van de eigen identiteit en activiteiten, zodat de organisatie herkenbaar blijft voor de eigen doelgroep of de leden van de doelgroep.

Buiten Nederland

Rwanda Ned TUBANE heeft goede relaties met een paar vrijwilligers -en zelforganisaties in het buitenland (België, Afrika, ….). Vooral in ontwikkelingslanden werkt de organisatie samen met twee partnerorganisaties in Rwanda: DUFATANYE en TWIFASHE. Rwanda Ned TUBANE heeft relaties andere Afrikaanse ontwikkelingslanden: Benin, Kenia, …