Over ons

TUBANE betekent letterlijk in de moedertaal in Rwanda (het Kinyarwanda) samenleven. Rwanda Ned TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving.

Visie | Doel | Werkwijze

Rwanda Ned TUBANE is een organisatie die onder meer de belangen van de doelgroep behartigt en de volwaardige integratie en participatie van de doelgroep in de Nederlandse samenleving bevordert.

Spreekuur

Rwanda Ned TUBANE houdt een spreekuur op afspraak en een telefonisch- en inloopspreekuur. De spreekuren vinden 3x per week plaats.

Activiteiten

Onze reguliere activiteiten staan op deze pagina vermeld. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten gericht op integratie, participatie en sociale cohesie.

Verder lezen

… Het is belangrijk dat immigranten snel integreren in onze samenleving. Door onze taal te leren, door initiatief te tonen en door werk te zoeken. Ik wil u daarom hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij het bevorderen van de integratie en participatie van verschillende migrantengroepen in de Nederlandse samenleving…

dhr. Gerd Leers minister voor Immigratie, Integratie en Asiel in zijn brief d.d. 12 juni 2012 met kenmerk 2012-0000301207

Blijf op de hoogte

Neem contact met ons op via e-mail

Contact

Foto's

Verslagen van onze activiteiten staan in de nieuws & blogsectie van deze website.