ORGANISATIE

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel: over ons 

‘ … Het is belangrijk dat immigranten snel integreren in onze samenleving. Door onze taal te leren, door initiatief te tonen en door werk te zoeken. Ik wil u daarom hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij het bevorderen van de integratie en participatie van verschillende migrantengroepen in de Nederlandse samenleving…’

(minister voor Immigratie, Integratie en Asiel in zijn brief d.d. 12 juni 2012 met kenmerk 2012-0000301207).

Rwanda Ned TUBANE waardeert bovenstaande felicitaties van de minister dhr. Gerd Leers en doet alles om de activiteiten door te zetten.

Algemeen

TUBANE betekent letterlijk in de moedertaal in Rwanda (het Kinyarwanda) samenleven. Rwanda Ned TUBANE is een zelforganisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving. Hoewel de organisatie voor en door de Rwandese gemeenschap in Amsterdam en omgeving bestaat, probeert Rwanda Ned TUBANE andere etnische groepen vooral afkomstig uit Afrika bij haar activiteiten te betrekken.

Visie

Rwanda Ned TUBANE wil haar achterban op een volwaardige wijze actief mee laten doen aan het maatschappelijke verkeer in Nederland. Allereerst spreekt zij haar achterban aan om haar talenten en capaciteiten in te zetten en ondersteunt haar daar waar nodig. Aan de andere kant moet de (leden van de) doelgroep de noodzakelijke gereedschappen worden aangereikt om als volwaardig burger te kunnen functioneren.

Sleutelwoorden van de activiteiten van de organisatie zijn:

 • Meedenken
 • Meepraten
 • Meebeslissen
 • Meedoen

Doel

Rwanda Ned TUBANE is een organisatie die onder meer de belangen van de (leden van de) de doelgroep behartigt en de volwaardige integratie en participatie van de (leden van) de doelgroep in de Nederlandse samenleving bevordert. Ook vormen solidariteit, eenheid en samenwerking tussen de (leden van) de doelgroep en de verschillende bevolkingsgroepen aandachtspunten van de organisatie.

Werkwijze

Alle activiteiten van Rwanda Ned TUBANE worden op een participatieve wijze ontwikkeld en uitgevoerd door de leden van de doelgroep zelf en/of door andere eventuele belanghebbenden. Dit gebeurt via onder meer:

 • Het organiseren van interculturele en educatieve evenementen en vooral bijeenkomsten teneinde de culturele identiteit van de doelgroep te benadrukken en uit te dragen in de Nederlandse maatschappij;
 • Het huren of in eigendom verkrijgen van een ruimte van waaruit de organisatie werkzaam kan zijn;
 • Het bevorderen van contacten tussen de doelgroep en Nederlanders in de Nederlandse samenleving;
 • Het samenwerken met -en het leggen en onderhouden van contacten met personen en instellingen die op hetzelfde of gelijkbaar gebied werkzaam zijn;
 • Het geven van voorlichting aan de leden van de doelgroep in Amsterdam en omgeving, onder meer over de situatie in Rwanda en in Nederland;
 • Het ondersteunen en stimuleren van Rwandese vrouwen wonende in Amsterdam en omgeving activiteiten te ontwikkelen ter bevordering van optimale integratie en gelijkwaardige participatie in de Nederlandse samenleving;
 • Het meewerken aan de verbetering van de positie van de Rwandese jongeren wonende in Amsterdam en omgeving op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid;
 • Het ontplooien van activiteiten voor de leden van de doelgroep door het houden van spreekuren en het geven en verspreiden van informatie;
 • Alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Daarnaast kenmerkt onze werkwijze zich door:

 • Uit te gaan van gesignaleerde behoeftes en ideeën van de leden van de doelgroep;
 • De activiteiten te laten openstaan voor ieder ongeacht etnische afkomst of geslacht. Rwanda Ned TUBANE is uiteraard een organisatie die anderen ondersteunt om aan het werk te gaan en hen faciliteert waar nodig;
 • Inhoudelijke deskundig en verantwoord te laten ontstaan.

Doelgroep/achterban: voor wie onze activiteiten zijn bestemd (leden van de doelgroep)

De organisatie stelt zich onder meer ten doel ‘het bevorderen van de integratie en participatie van de Rwandese gemeenschap wonende in Amsterdam en omgeving in Nederland’ enerzijds en ‘het behartigen van de belangen van -en het begeleiden van de doelgroep bij het verkennen van de Nederlandse samenleving’ anderzijds. Ook wordt nagestreefd meer solidariteit, eenheid en samenwerking tussen de doelgroep en de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.

Om de doelstellingen te kunnen bewerkstelligen wordt gebruikt gemaakt van onder meer:

 •  Het organiseren van interculturele en educatieve evenementen en vooral bijeenkomsten teneinde de culturele identiteit van de doelgroep te benadrukken en uit te dragen in de Nederlandse maatschappij;
 • Het bevorderen van contacten tussen de doelgroep en Nederlanders in de Nederlandse samenleving;
 • Het samenwerken met -en het leggen en onderhouden van contacten met personen en instellingen die op hetzelfde of gelijkbaar gebied werkzaam zijn’.

Kortom de leden van de (bereikte) doelgroep (dat wil zeggen voor wie onze activiteiten zijn bestemd) zijn divers: Rwandese gemeenschap, Nederlanders, andere verschillende bevolkingsgroepen (Burundezen, Congolezen, Kameroenen, Somaliërs, Surinamers, …), instellingen die op hetzelfde of gelijkbaar gebied werkzaam zijn, ….

Hoewel onze activiteiten in eerste instantie over de regio Amsterdam en omgeving gaan wordt de doelgroep geholpen een plekje overal in Nederland te vinden. Het gaat niet alleen om Amsterdam en omgeving wel ook om activiteiten gericht op de gehele Nederlandse maatschappij, dus alle Nederlands. Zo werken wij samen met andere instellingen en/of vrijwilligers -en zelforganisaties van Rwandezen en/of van andere etnische groepen in het gehele land Nederland werkzaam zijn. Voorbeelden zijn: Federmo te Eindhoven, Izere te Almere, ….

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>